Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

Eltérő írásbeli megállapodás hiányában a START Fordítóiroda Kft. mint szolgáltató (továbbiakban: Fordítóiroda) a jelen ÁSZF-ben foglalt feltételekkel vállalja a megrendelések teljesítését.

1. A szolgáltatás tárgya

Az ügyfelek (továbbiakban: Megrendelő) által a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátott szöveges és/vagy audiovizuális anyagok szakfordítása, szaklektorálása, valamint hitelesítése (záradékolt/hivatalos tanúsítvánnyal ellátott fordítás) a megrendelésben meghatározott nyelveknek és szolgáltatási szinteknek megfelelően.

 1. Fordítás: Forrásnyelvi szöveg fordítása a kért célnyelvre, az adott szakterületen jártas szakfordító által. Az elkészült fordítást a Fordítóiroda házon belül ellenőrzi, melynek célja az esetleges helyesírási hibák, elütések kiszűrése, illetve a szövegben előforduló számok helyes átírása és a konzisztens szóhasználat biztosítása.
 2. Lektorált fordítás: Az elkészült fordítást egy második, szintén az adott szakterületen jártas szakfordító lektorálja, melynek keretein belül a fordítást összeveti a forrásnyelvi szöveggel, kijavítja az esetleges nyelvhelyességi, helyesírási, tartalmi, stilisztikai hibákat, illetve ellenőrzi az előforduló szakkifejezések helyes használatát és a terminológia pontosságát.
 3. Lektorálás: A Megrendelőnek lehetősége van saját maga által elkészített fordítások lektorálását kérni, amelynek helyességét egy, az adott szakterületen jártas és nagy tapasztalattal rendelkező lektor ellenőrzi, javítja. Amennyiben a fordítás nem szakszerű, vagy minősége szakfordítási szempontból kifogásolható, a Fordítóiroda a szöveg újrafordítását javasolja, amelyről Megrendelőt késedelem nélkül tájékoztatja és számára erre vonatkozó árajánlatot küld.
 4. Egynyelvű lektorálás: Célnyelven készült szöveg szakfordító általi szaklektorálása. Ebben az esetben forrásnyelvi szöveg nem áll rendelkezésre, a lektor a célnyelvi nyelvhelyességet, szakmai terminológiát, illetve a stilisztika sajátosságokat ellenőrzi attól függően, hogy az adott szöveget milyen célra kívánják felhasználni (pl. belső céges tájékoztatóanyag, reklámkampány, laikusoknak szánt tájékoztató stb.).
 5. Hitelesítés (záradékolt/hivatalos tanúsítvánnyal ellátott fordítás): Igény esetén a Fordítóiroda a fordítást záradékkal (pecséttel, cégszerű aláírással ellátott hivatalos tanúsítvánnyal) látja el, amely ezáltal hivatalosnak minősül. Ezzel tanúsítjuk, hogy a fordítás tartalmilag és formailag mindenben megegyezik a hozzá fűzött eredeti dokumentummal. Megrendelő igényeinek megfelelően kérhető elektronikus formában (elektronikus aláírással és időbélyegzővel ellátva), vagy nyomtatott formában (összefűzve, pecséttel és aláírással ellátva). Cégkivonatok, cégbejegyzések és egyéb céges iratok hiteles fordítására a szakfordításról és tolmácsolásról szóló 24/1986 (VI.26.) MT rendelet 6/A. §-a szerint a Fordítóiroda jogosult, az általa készített hivatalos fordítások az OFFI hitelesített fordításaival egyenrangúak. Egyéb esetekben a Megrendelő köteles előzetesen megbizonyosodni róla, hogy a hivatalos fordítást harmadik fél elfogadja-e, ezzel kapcsolatban a Fordítóirodát semmilyen felelősség nem terheli.
 6. Nyelvi lokalizáció: Weboldalak, szoftverek, marketingkampányok fordítása és kulturális adaptációja a célnyelvi piac igényeihez igazítva. A fordításokat anyanyelvi szakemberekkel és marketingesekkel közreműködve készítjük annak érdekében, hogy ügyfeleink egy idegen nyelvű piacon is sikeresek lehessenek, igény esetén teljes együttműködést biztosítunk a projektben.
 7. Gyors fordítás: Sürgős fordítási megbízások esetén igényelhető szolgáltatás, akár munkaidőn túl vagy hétvégén is. A megrendelések prioritást élveznek, az árajánlatot és a fordítást a lehető legrövidebb időn belül kézhez kaphatja a Megrendelő. Nagyobb terjedelmű szövegek esetén a fordítást több fordító párhuzamosan készíti.
 8. Tolmácsolás: Fordítási szolgáltatások mellett tolmácsolás is igényelhető, Megrendelő különböző típusok közül választhat az esemény jellegétől függően. Tolmácsaink minden esetben titoktartási szerződést írnak alá.
 9. Gépi fordítás utószerkesztése: Azokban az esetekben ajánljuk, amikor az érthetőség az elsődleges szempont, a stilisztika pedig nem kulcsfontosságú. Így leggyakrabban belső használatra készülő, vagy műszaki szövegek fordításánál alkalmazzuk (pl. oktatóanyagok, belső levelezés, használati útmutatók, műszaki leírások, műszaki adatlapok stb.). A gépi fordítást szakképzett lektoraink ellenőrzik, a lektor javítja a nyelvtani, helyesírási hibákat, zavaros mondatokat és félrefordításokat, teljeskörű lektorálásról azonban ilyenkor nem beszélhetünk.

2. Ajánlatkérés, a szerződés létrejötte

A szerződés online felületen (a Fordítóiroda weboldalán keresztül) vagy közvetlen e- mail váltás útján, az árkalkuláció vagy az egyedi árajánlat elfogadását, valamint a Fordítóiroda által küldött írásos visszaigazolást követően jöhet létre.

 1. Árkalkulátor: Megrendelőnek lehetősége van a forrás- és célnyelv, a fordítandó szöveg karakterszámának, a szakterület és a kívánt szolgáltatás megadásával azonnali árkalkulációt és vállalási határidőt kérni. A kalkulált árat az online felületen keresztül azonnal el is fogadhatja, és adatai megadását, valamint a fordítandó dokumentum feltöltését követően a Fordítóiroda néhány percen belül visszaigazolja a megrendelést. Hiányos vagy hibás (pl. eltérő karakterszám) megrendelés esetén a Fordítóiroda felveszi a kapcsolatot a Megrendelővel, szükség esetén a módosításoknak megfelelő, újabb árajánlatot küld. Komolyabb szerkesztési munkát igénylő dokumentumok (pl. PDF, kézírásos szöveg, kép, InDesign fájl) esetében a Fordítóiroda az előkészítés során befektetett munka és idő alapján szerkesztési díjat számolhat fel, melynek mértéke 5000 Ft + ÁFA/óra.
 2. Egyedi árajánlatkérés: Megrendelőnek lehetősége van a forrás- és célnyelv, a kívánt szolgáltatás megadásával, valamint a fordítandó dokumentum feltöltésével egyedi, személyre szabott árajánlatot kérni. Ebben az esetben a Fordítóiroda az átküldött szöveget elemzi, majd a nyelvpár, szakterület, kért szolgáltatási szint, bizonyos esetekben a kért határidő, illetve a karakterszám függvényében árajánlatot küld. Kötelező érvényű árajánlat és vállalási határidő csak a fordítandó dokumentum teljes ismeretében adható. Nagyobb szerkesztési munkát igénylő dokumentumok (pl. PDF, kézírásos szöveg, kép, InDesign fájl) esetében a Fordítóiroda az előkészítés során befektetett munka és idő alapján szerkesztési díjat számolhat fel, melynek mértéke 5000 Ft+ ÁFA/óra. Megrendelőnek lehetősége van az árajánlat elfogadására vagy elutasítására, a Fordítóiroda visszaigazolása nélkül a szerződés nem jön létre.

3. A megbízás teljesítése, határidők

A teljesítés módjáról és határidejéről a Fordítóiroda és a Megrendelő projektről projektre állapodik meg. A vállalási határidőt a Fordítóiroda minden esetben a fordítandó szöveg terjedelme, a nyelvek, a szakterület, illetve a kért szolgáltatás alapján határozza meg, annak betartására mindig törekszik. A vállalási határidőbe a megrendelés napja csak abban az esetben számít bele, ha az árajánlat elfogadása vagy a megrendelés az adott napon 12:00 óráig megtörténik. A forrásnyelvi szöveg késedelmes megérkezéséért, elveszéséért, megrongálódásáért a Fordítóiroda felelősségre nem vonható. Nem számít bele a határidőbe az az időtartam, amíg a Fordítóiroda a forrásanyag hozzáférhetetlensége vagy olvashatatlansága miatt nem tudja elkezdeni a munkát, amennyiben erről Megrendelőt azonnal értesíti. Magánszemélytől érkező megrendelés esetén a fordítás díja előre fizetendő, a vállalási határidő a fizetés jóváírásától kezdődik. Késedelmes fizetés esetén a Fordítóiroda fenntartja a jogot a határidő egyoldalú módosítására. A határidő módosítására a munka megkezdése után is van lehetőség, ha a Fordítóiroda ezt a Megrendelőnek jelzi, és a Felek ez alapján az új határidőről megállapodnak. Az elkészült fordítást a Fordítóiroda a Megrendelőnek a megbeszélt módon eljuttatja; elektronikus úton történő továbbítás esetén a Fordítóiroda minden tőle telhetőt elkövet annak érdekében, hogy az e-mail határidőre, a csatolt fordítás sérülése nélkül eljusson a Megrendelőhöz, de felelősséget csak a fordítást sértetlen állapotban tartalmazó fájlt csatolmányként tartalmazó e-mail határidőben történő elküldéséért vállal. Hitelesített fordítások átvételére postai úton vagy futárszolgálat által is van lehetőség, ebben az esetben a küldemény kézbesítésével járó kockázatokat és költségeket a Megrendelő viseli, a Fordítórirodát ezekért semmilyen felelősség nem terheli. Amennyiben a Megrendelő a teljesítés határidejének egy adott napot jelöl meg, ezen belül azonban pontos órát és percet nem ad meg, a teljesítés határideje a megrendelésben rögzített nap vége (00:00 óra).

4. Próbafordítás, pénzvisszafizetési garancia

 1. A Fordítóiroda céges Megrendelők számára egy egyszeri, 1500 karakter terjedelmű próbafordítást biztosít, melynek teljesítését a lehető legrövidebb határidővel vállalja. Ha a Megrendelő a próbafordítás minőségével bármilyen okból kifolyólag nem elégedett, bárminemű kötelezettség és következmény nélkül elállhat a megbízástól.
 2. A Fordítóiroda az általa készített fordításokra, nyelvi szolgáltatásokra 100%-os pénzvisszafizetési garanciát vállal, amennyiben a fordított szöveg és a forrásanyag jelentős tartalmi eltéréseket mutat, vagy értelemzavaró fordítási hiányosságot tartalmaz. Ez a garancia a Megrendelő preferenciájából adódó módosításokra/ változtatásokra nem vonatkozik. Továbbá a fordítandó vagy lektorálandó szövegben előforduló nem általános, speciális szakkifejezések fordítása csak akkor kérhető számon a Fordítóirodán, ha a Megrendelő a fordítandó szöveggel együtt a Fordítóiroda rendelkezésére bocsátja az általa használt terminusok preferált fordítását is. A pénzvisszafizetési garancia kizárólag abban az esetben érvényesíthető, ha Megrendelő igazolni tudja, hogy a fordítás átadása óta nem történt nem a Fordítóiroda által végzett módosítás a dokumentumban, illetve, ha Megrendelő erre vonatkozó igényét a fordítás kézhez vételétől számított 48 órán belül jelzi.

5. Fizetési feltételek

A fizetés módja lehet banki átutalás vagy bankkártyás fizetés (SimplePay). Magánszemélytől érkező megrendelés esetén a Fordítóirodának joga van a teljes szolgáltatási díjat előre bekérni. Céges megrendelők esetében (eltérő megállapodás hiányában) a fizetési határidő a számla kiállításától számított 8 munkanap, Megrendelő a fizetést egy összegben teljesíti. A Fordítóiroda fenntartja a jogát arra, hogy Megrendelőtől (pl. nagy értékű megrendelés esetén) előleget, előre fizetést vagy részletfizetést kérjen, erről azonban a Felek minden esetben előzetesen megállapodnak egymással.

A fordítási díjról a Fordítóiroda hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő elektronikus számlát állít ki, amelyet a Megrendelő részére (eltérő megállapodás hiányában) elektronikos úton továbbít. Késedelmes fizetés esetén a Fordítóiroda a Polgári Törvénykönyvben (Ptk.) meghatározott mértékű késedelmi kamatra jogosult. A Fordítóiroda fenntartja a jogot továbbá arra, hogy a Megrendelő által megrendelt, egyéb folyamatban lévő fordítási és/vagy lektorálási megbízásokat a pénzügyi teljesítésig felfüggessze.

6. Felelősség, minőségi kifogás

A Fordítóirodának a fordítást olyan minőségben kell elkészítenie, hogy az a Megrendelő által meghatározott célnak megfeleljen. A Fordítóiroda köteles a fordítást megfelelő körültekintéssel elvégezni, de nem kötelezhető arra, hogy a Megrendelő írásban nem rögzített elvárásainak megfeleljen. Stilisztikai vagy preferenciális módosítások, speciális (különösen ágazati, illetve a Megrendelő cégén belül használt) szakkifejezések vagy terminusok helytelen fordítása, valamint rövidítések fordításának mellőzése, ha azok magyarázatát vagy preferált fordítását a Megrendelő a megrendeléssel egyidejűleg nem adta át a Fordítóirodának, nem róhatók fel fordítási hiányosságként. Nehezen olvasható, kézírásos vagy rossz minőségű, illetve olvashatatlan, valamint értelmetlen vagy értelmezhetetlen (hibákat, kihagyásokat, kétértelműségeket tartalmazó) forrásszöveg fordításáért a Fordítóiroda nem vállal felelősséget. A számok átírása a forrásszöveg alapján történik, ezek, továbbá a mértékegységek, pénznemek átszámításának pontosságáért a Fordítóiroda felelősséget nem vállal. Ha a Megrendelő a fordítást sürgősséggel, lektorálás nélkül rendeli meg, az szükségszerűen kizárja a Fordítóiroda általános gyakorlatának megfelelő, magas színvonalú, többlépcsős ellenőrzést. A Fordítóiroda ilyenkor is a lehető legnagyobb gondossággal és figyelemmel készíti a fordítást, azonban ebben az esetben nem vállal felelősséget a fordításban előforduló esetleges pontatlanságokért. A Fordítóiroda nem vállal felelősséget nevek és címek nem latin betűkkel vagy nem latin betűkről történő átírásáért, ilyen esetekben a Megrendelőnek célszerű előzetesen megadni az elnevezések és címek megfelelő átírását. A Megrendelő a fordítás minőségével kapcsolatban az elkészült fordítást kézhez vételétől számított 48 órán belül élhet kifogással. A minőségi kifogást és a szavatossági igényt írásban, megfelelő bizonyítékokkal alátámasztva kell a Fordítóirodának eljuttatni, amelyben pontosan meg kell jelölni a kifogásolt szövegrészt és ismertetni kell a kifogásolás okát. Ha a kifogás megalapozott, a Fordítóiroda haladéktalanul elvégzi az adott rész díjmentes javítását.

7. A szerződés megszűnése

A szerződés a Fordítóiroda és a Megrendelő között határozott időre, a megrendelésben meghatározott nyelvi szolgáltatás teljesítéséig jön létre, kivéve, ha a Felek egymással egyedi keretszerződést kötöttek.

A Megrendelő a megbízástól következmények nélkül elállhat abban az esetben, ha erre irányuló szándékának jelzésekor a Fordítóiroda a szolgáltatás teljesítését még semmilyen formában nem kezdte meg. Ellenkező esetben a Megrendelő köteles megtéríteni az elállás pillanatáig teljesített szolgáltatás díját.

8. Vitás kérdések eldöntése, bírói illetékesség

A szerződő felek mindent megtesznek azért, hogy a Fordítóiroda szolgáltatásaival, illetve a szerződéssel kapcsolatos vitás ügyeiket békés úton rendezzék. Ha ez nem lehetséges, vagy nem vezet eredményre, jogviták eldöntésére a Fordítóiroda székhelye szerinti bíróság illetékes.

9. Egyéb rendelkezések

A Felek a szolgáltatás sikeres teljesítése érdekében kötelesek egymással szorosan együttműködni, és egymást haladéktalanul tájékoztatni minden olyan okról, amely a szolgáltatás teljesítését késlelteti, korlátozza vagy akadályozza.

A Fordítóiroda vállalja, hogy a fordítási/lektorálási megrendelések által, a fordításra átadott dokumentumokból, vagy egyéb módon tudomására jutott bizalmas információkat és adatokat bizalmasan kezeli. Ezeket harmadik fél részére kizárólag a Megrendelő előzetes írásbeli hozzájárulása vagy kifejezett kérése esetén adja ki, nem teszi más számára hozzáférhetővé, nem hozza nyilvánosságra, más számára végzett tevékenység során nem használja fel, illetve kizárólag a feladatai ellátásához szükséges mértékben és ideig kezeli. Ha a megbízások teljesítésekor a Fordítóiroda alvállalkozókat von be, a titoktartási kötelezettséget feléjük is érvényesíti.

Megrendelő az árajánlat vagy árkalkuláció során generált ajánlat elfogadásával, a megrendelés megerősítésével arról is nyilatkozik, hogy az Adatkezelési Tájékoztató tartalmát, valamint az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és elfogadja.

Jelen általános szerződési feltételek visszavonásig érvényesek.


Simplepay logó, Mastercard logó, Maestro logó, American Express logó

© 2023 Start Fordítóiroda