Cseh zászló

Milyen nyelvekre fordítunk?

Cseh

Cseh nyelv fordítása

Napjainkban egyre több cseh cég terjeszkedik a magyar piac irányába mind online, mind a klasszikus módon, telephelyek formájában (pl. fegyvergyár), ezzel egyidejűleg a cseh fordítás iránti kereslet is növekszik. Cseh-magyar, magyar-cseh, angol-cseh, német-cseh vagy bármely egyéb nyelvkombinációban is igény lehet egy fordítóiroda közreműködésére. A magyarországi terjeszkedést leszámítva is gazdaságilag jelentős szereplőről beszélhetünk Csehország esetében, jelen vannak még például az autógyártásban, a sörgyártásban, illetve a turisztikai szektorban is, hiszen Prága népszerű úticélnak számít a legkülönbözőbb nemzetiségek körében.

Mint minden nyelvnek, természetesen a csehnek is megvannak a maga nehézségei és sajátosságai, amelyek akadályokat gördíthetnek a cseh fordítás elé. Szláv nyelvről van szó, ami egyben azt is jelenti, hogy nagyban különbözik a magyar, angol vagy német nyelvtől, ami már önmagában kihívás. Az egyik legnehezebb nyelvként tartják számon, mert grammatikailag nagyon összetett, sok nyelvi modellel dolgozik (egy szónak akár 14 különböző alakja is lehet), a magyar után a külföldi nyelvészek a cseh nyelvtant tartják a második legnehezebbnek. Maguk a mondatok struktúráját is nehéz megállapítani, mert ha megpróbáljuk szavanként értelmezni (ahogy több egyéb nyelv esetében tennénk), elveszik a mondat értelme. Ennek egyik oka, hogy a cseh szókincs szűkebb, ezért számos szinonimát és többjelentésű szót használnak, maguknak a szavaknak pedig bővebb jelentése van, ami szintén kihívást jelenthet cseh fordításkor. Gyakran előfordul ugyanis, hogy amit a cseh egy szóval fejez ki, ahhoz például angolban vagy magyarban több szóra van szükség, hogy pontosan visszaadja a jelentést. Egy igazán jó fordítónak tisztában kell lennie a jelenséggel, emellett kreativitásra is szüksége van, hogy az eredeti üzenet ne vesszen el.

További nehézségként említhetjük a ragozást, hiszen a cseh nyelvben a főneveket, mellékneveket, de még a számokat is ragozzák, minden főnévnek van neme, valamint a szűkebb szókincsből kifolyólag rendkívül sokféle toldalékkal és prepozícióval alkotják a szavakat. Jellemző ezen kívül a nominalizálás (főnevesítés), amely cseh-angol fordításkor számít lényeges különbségnek, mert az angol inkább az igésítést preferálja. Ugyanennél a nyelvpárnál fontos kiemelni, hogy a cseh előszeretettel használ birtokos szerkezetek vagy birtokos esetet kettő vagy több főnév összekapcsolására, amit angolul az „of” segítségével oldanánk meg automatikusan, azonban az angol jobban szereti az igéket, a fordítónak erre különösen figyelnie kell. Nehézséget jelenthetnek még az ún. hamis barátok (false friends), amelyek két nyelv közötti hasonló alakú szavak vagy kifejezések, jelentésük viszont különbözik egymástól, például: alej nem egyezik meg az angol alley jelentésével, areal nem egyenlő area, expozice nem ugyanaz, mint exposition stb.

Szláv nyelv révén a kiejtés is nagyon nehéz, ez ugyan elsősorban tolmácsoláskor ütközik ki, de egy-egy szöveg olvasásakor is befolyásoló lehet, mert sok a mássalhangzótorlódás, amelyet más nyelvek inkább kerülnek, illetve a „z” betűt például „h”-nak ejtik, a hibás olvasás pedig jelentésmódosító lehet, így a pontos megértés kulcsfontosságú. Szintaktikai szempontból nézve elmondható, hogy a cseh mondatszerkezet kötetlenebb, a szórendnek inkább szemantikai funkciója van, mintsem nyelvtani, ezért a hangsúlyos mondatrész, sok esetben az alany, a mondat végére kerül. Az angolhoz viszonyítva fontos különbség, hogy a cseh nyelvben van ugyan passzív szerkezet, azonban nem úgy és nem olyan gyakran használják, mint az angolban. A cseh nyelvben nagyon formálisnak számít, ezért angol-cseh fordítás esetén inkább a szórend megváltoztatásával adják át az eredeti jelentést, amelyhez szintén magas fokú nyelvi ismeretek kellenek.

Irodánk cseh fordítói a nyelvet anyanyelvi szinten ismerik és beszélik, az említett nehézségekkel és sajátosságokkal maximálisan tisztában vannak, a kihívásokat pedig könnyedén és örömmel veszik, kiemelkedő minőségű munkát nyújtva.

Kérjen árajánlatot cseh fordítási szolgáltatásra!

Kérjen egyedi árajánlatot cseh fordítási szolgáltatásra!


Simplepay logó, Mastercard logó, Maestro logó, American Express logó

© 2023 Start Fordítóiroda