Németország és német zászló

Milyen nyelvekre fordítunk?

Német

Német nyelv fordítása

A német fordítás egy fordítóiroda életében a második leggyakoribb és legkeresettebb; legyen szó magyar-német, angol-német vagy bármely egyéb nyelvkombinációról. Ez nem is meglepő, hiszen Németország esetében egy nagy területű és népességű nyugat-európai országról beszélhetünk, amely az Európai Unióban is nagy befolyással rendelkezik. A német nyelv három ország (Németország, Ausztria, Svájc) hivatalos nyelve, számos beszélője akad, ezért dokumentumok legkülönfélébb típusainak német fordítása fordulhat elő. A gazdasági, kereskedelmi és ipari szektor jelentős szereplői közül is sokan német nyelvterületről kerülnek ki, gondolhatunk itt az autógyárakra vagy akár gyógyszergyárakra is. Nem meglepő tehát, ha nagy az igény jogi, műszaki, gazdasági és gyógyszerészeti német fordításokra.

Mint minden más nyelv esetében, a nyelvi, kulturális és egyéb különbségek kihívásokat állíthatnak a fordítók elé. Az eltérő közigazgatási egységek (tartomány/kanton/megye), beosztások, tisztségek, jogrendszerek, valamint oktatási rendszerek, iskolatípusok, oktatási szintek miatt a pontos és célnyelvi olvasók számára is egyértelmű fordításhoz alapos ismeretekre, precizitásra, utánajárásra van szükség. Attól függően, hogy az adott fordítás német, osztrák vagy svájci piacra kerül, különbségek lehetnek a szükséges alkalmazandó szakkifejezésekben, nyelvtani szerkezetekben vagy akár magát a stilisztikát tekintve. Bár német és német is eltér egymástól, meghatározóbb különbségekről beszélhetünk más nyelvekre történő fordításkor. Német-orosz fordítás esetében például a cirill betűs írásmód, német- kínai fordítás esetében pedig az ázsiai karakterek nehezíthetik a munkát.

Ha a német nyelvről van szó, elsők közöt jut eszünkbe a névelőhasználat, mint nehezítő körülmény, ugyanis minden főnév rendelkezik három névelő közül (der, die, das) az egyikkel. A német fordítók dolgát tovább nehezítheti, hogy vannak olyan többjelentésű szavak, amelyek jelentése is a névelőtől függ, így lehet például a „Band” szó zenekar vagy más esetben szalag. Ezen túlmenően előszeretettel használnak hosszú, többszörösen összetett mondatokat, amit más nyelvek, mint például az angol vagy a magyar nem szeret, az olvasóban idegen érzetet kelt, ezért is fontos, hogy a fordító ezt felismerje, és logikai egységek mentén akár több rövidebb mondatra bontsa az eredeti szöveget.

Legyen akár forrásnyelv, akár célnyelv, magyar-német fordítás esetében kihívást jelenthetnek a nehezebb nyelvtani szerkezetek, mint a többfajta múlt idő, többfajta feltételes mód, passzív szerkezetek vagy a sokféle (olykor bizonyos kötőszavaktól függő) szórend. Ha a magyarral állítjuk párhuzamba, alapvető különbség a személyes névmások használata is, hiszen egyes szám harmadik személyben a németben is három lehetőség van: hímnem (er), nőnem (sie), semleges nem (es), amelyek nálunk nem különülnek el. Mindemellett azonban hasonlóságokat is felfedezhetünk; mindkét nyelvben létezik tegező és magázó forma, illetve az összefonódó történelmi múlt miatt több hasonló vagy átvett szót is találhatunk, ami meggyorsíthatja a megértést és a fordítási munkát. Német-angol fordítás esetén is fellelhetőek párhuzamok, hiszen mindkét nyelv a germán nyelvcsaládhoz tartozik. Ilyenek például a főnevek nemei vagy egyes nyelvtani szerkezetek, szórendek.

A nyelvtanon és a szókincsen túl stilisztikai jellemzőkre is figyelni kell, amelyek különösen fontosak lehetnek német marketing fordítások esetén. Míg a magyar piacon egyre gyakrabban találkozunk tegező formában megírt és minél közvetlenebb reklámokkal, a németek továbbra is formálisabbak, általában magázó formát használnak, udvariasságra törekednek, amit feltétlenül figyelembe kell venni a fordítás során. Egyéb területeken, úgymint német étlapfordítás vonatkozásában pedig a gasztronómiai különbségekkel kell tisztában lenni. Német nyelvterületen ugyanis egyebek között nincs főzelék, illetve savanyúságot sem fogyasztanak a klasszikus magyar módon. Az ételnevek ezért nem fordíthatóak le pusztán szó szerint, a vendégnek értenie kell, milyen fogásra számíthat, így itt is kiemelt szerepe van a fordítói kreativitásnak és tájékozottságnak.

A Start Fordítóiroda német fordítói a legbonyolultabb és legszakmaibb szövegek esetében is megbízható és kiemelkedő minőségű munkát adnak ki a kezükből.

Kérjen árajánlatot német fordítási szolgáltatásra!

Kérjen egyedi árajánlatot német fordítási szolgáltatásra!


Simplepay logó, Mastercard logó, Maestro logó, American Express logó

© 2023 Start Fordítóiroda