Szlovák zászló

Milyen nyelvekre fordítunk?

Szlovák

Szlovák nyelv fordítása

Az Európa szívében fekvő, szomszédos ország viszonylag kevés, körülbelül 5 millió anyanyelvi beszélővel büszkélkedhet ugyan, gazdasága azonban egyre inkább erősödik, növelve ezzel nemzetközi szerepét. Az erősödő gazdaság az utóbbi időben számos multinacionális céget vonzott, Pozsony mára már több nemzetközi cég központja is, így aztán nem is meglepő, hogy a szlovák fordítás is egyre inkább teret nyer, magyar-szlovák, angol-szlovák, német-szlovák vagy bármely egyéb kombinációban. A népesség nagy nemzeti öntudattal rendelkezik, ezért különösen értékelik, ha saját anyanyelvükön szólítják meg őket még úgy is, hogy nagy részük angolul vagy németül is beszél. A szlovák fordítás a cégek számára ebből az okból kifolyólag is jó befektetés lehet, előnyt jelenthet az üzleti kommunikációban.

A nyelvi, kulturális és stilisztikai különbségeket természetesen szlovák fordítás esetében sem lehet figyelmen kívül hagyni, a szlovák nyelvnek is megvannak a maga nehézségei és kihívásai. A multinacionális cégek megjelenésével az utóbbi időben nagy hatással volt rá az angol nyelv, sok átvett szót használnak a mindennapokban, de a mondatszerkezeteket és a frazeológiát tekintve is számos hasonlóságot fedezhetünk fel. Alapvető különbség azonban, hogy amíg az angol az igés szerkezeteket részesíti előnyben, a szlovák inkább nominalizál.

Mivel szláv nyelv, elmondható, hogy szókincse szűkebb, morfológiája pedig ezáltal igencsak komplex, 3 féle nem és 7 féle eset van, amelyek minden főnévnél és melléknévnél jelölve vannak. Az igék jelentése is összetett, egyes alakok/ragozási változatok különböztetik meg egymástól a jelentésbeli nüanszokat. A szórend a többi szláv nyelvhez hasonlóan a szlováknál is kötetlen, az határozza meg, hogy éppen melyik mondatrész a hangsúlyos az adott mondatban. A fordítónak ezekkel a sajátosságokkal feltétlenül tisztában kell lennie, máskülönben nem tudja visszaadni az eredeti üzenetet és jelentést.

Az angol mellett a cseh nyelv is hatással volt a szlovákra. Egykor egy országhoz, Csehszlovákiához tartoztak, így aztán nem is meglepő a hasonlóság. Mára már azonban két külön nyelvről beszélhetünk, ezért különösen fontos, hogy a fordító ismerje mind a hasonlóságokat, mind a különbségeket, máskülönben a két nyelv keveredhet egymással az adott szövegen belül, ami nagyban rontja az érthetőséget, a szlovák fordítás minőségét, illetve akár konfliktushelyzetet is szülhet egy-egy ügyféllel.

Mivel az ország nyugatabbra helyezkedik el, először a cseh nyelv alakult ki, a szlovák dialektusokat csak később kezdték el a közigazgatásban is használni, ezért elmondható, hogy a szlovák nyelv jobban hasonlít a csehre, mint fordítva. Földrajzi elhelyezkedés alapján négy különböző szlovák dialektussal találkozhatunk. A cseh-szlovák határhoz közel a két nyelv nagyon hasonló, de minél messzebb helyezkedik el az adott település, annál inkább elkülönülnek egymástól. Éppen ezért érdemes előre egyeztetni a megbízóval, hogy milyen célközönség számára készül a fordítás.

A Start Fordítóiroda szlovák fordítói mindig kiemelkedő minőségű fordításokat adnak ki a kezükből, magas szintű ismeretekkel rendelkeznek a nyelv terén, illetve különböző szakterületeken is, így biztosíthatjuk ügyfeleinket, hogy a szlovák fordítások hozzájárulnak a cég sikereihez is.

Kérjen árajánlatot szlovák fordítási szolgáltatásra!

Kérjen egyedi árajánlatot szlovák fordítási szolgáltatásra!


Simplepay logó, Mastercard logó, Maestro logó, American Express logó

© 2023 Start Fordítóiroda